Hjemmepleje

Hjemmeplejen får svært ved at komme rundt i bymidten under Tour de France.

Afspærringer gør det svært at komme rundt

Tour de France vil gøre det meget svært at komme rundt i byen - ikke mindst fra fredag nat til lørdag sidst på eftermiddagen (ca. kl. 18) den 2. juli.

Både på grund af den gule folkefest og på grund af de mange afspærrede veje i forbindelse med cykelbegivenheden.

Det bliver også svært for hjemmeplejen.

Du må regne med forsinkelser

Hvis du modtager hjemmepleje, vil du kunne opleve, at hjemmeplejen bliver forsinkede fra fredag aften frem til lørdag eftermiddag.

Mange steder vil vi skulle gå eller trække vores cykler/løbehjul rundt. Vi har indkaldt ekstra mandskab for at være flere om at levere pleje. Vi beder derfor om din tålmodighed og forståelse. Du skal vide, at vi kommer så hurtigt, vi kan.

Hvis du har pårørende, der har mulighed for at give dig en hjælpende hånd – eller måske endda være sammen med dig - i denne helt ekstraordinære situation, vil vi sætte meget stor pris på det.

Levering af mad

Borgere, som har valgt levering af mad i tidsrummet kl. 11.30 til 13.30, vil opleve en ændring, da det ikke er muligt at få leveret mad i dette tidsrum lørdag d. 2. juli.

Roskilde Kommune har kontaktet de leverandører, der bringer mad ud til jer og forberedt dem på situationen med de lukkede veje.

I vil høre nærmere fra enten Det Danske Madhus eller Café Heins, som er de to firmaer, som leverer mad til hjemmeboende borgere i Roskilde Kommune.